Novo ime za invalidnost je Skillability.

Začenjamo triletni projekt, namenjen socialni vključenosti in zaposljivosti oseb s posebnimi potrebami v Bolgariji, na Nizozemskem, v Sloveniji, na Danskem, Portugalskem, v Italiji in Litvi. In tokrat je pristop drugačen. Preberite več – in če vas projekt zanima, stopite v stik z nami.

Stopnja brezposelnosti oseb s posebnimi potrebami je občutno – in dosledno – višja kot pri splošni populaciji. Eurostat poroča o velikem 20-odstotnem razkoraku med stopnjo zaposlenosti oseb s posebnimi potrebami in redno populacijo. Manj kot polovica (47%) oseb s posebnimi potrebami ima zaposlitev.

Kljub številnim aktivnim delovnim ukrepi ter podpornim strategijam in programom, invalidnost ostaja ključno gonilo brezposelnosti in v mnogih primerih vodi k odvračanju od iskanja zaposlitve. To posledično vodi do izgube usposobljenosti, izgube finančne neodvisnosti in večje odvisnosti od socialnih storitev.

Pri svojem delu s ciljno skupino pri številnih projektih smo ugotovili, da je skupna lastnost oz. potreba razvoj talentov, ki so pogosto nezavedni ali nenamerni. V nekaterih primerih je to rezultat aktivnega sodelovanja delovnega terapevta (npr. z uporabo umetnosti za treniranje fine motorike), pri drugih pa za formalno ali neformalno razvite veščine (npr. računalniško oblikovanje, znanje jezikov / prevajanje itd.) ali z umetnostjo povezane ustvarjalne sposobnosti.

S projektom Skillability želimo nasloviti problem nizke stopnje zaposlenosti, spodbujati uporabo talentov, spodbujati podjetništvo in ustvarjalnost, predlagati alternativno pot do finančne neodvisnosti, izboljšati socialne in digitalne veščine, omogočiti nove izobraževalne in kvalifikacijske poti. Pomembno je, da ljudem, ki to potrebujejo, omogočimo priložnosti za usposabljanje, da jim zagotovimo potrebno trdno podporno infrastrukturo za analizo izobraževalnih potreb ter za oblikovanje posameznikovih izobraževalnih poti in osebnih zaposlitvenih/podjetniških ciljev.

Delo od doma je ena od rešitev, ki osebam s posebnimi potrebami omogoča, da postanejo produktivna delovna sila in se s tem izognejo fizičnemu okolju, ki ni nujno prilagojeno njihovim potrebam. Digitalna platforma Skillability bo delovala kot formalno delovno mesto.

Naš glavni poudarek je na invalidih, ki so že razvili določene umetniške sposobnosti ali zaposljive veščine in so jih pripravljeni naprej nadgrajevati in ponuditi strankam ne glede na geografsko razdaljo. Osebni profil bo obravnavan razširjeno na osebni ravni in bo vključeval družinske člane in negovalce, saj so bistveni za uspeh kateregakoli ukrepa vključevanja. Zavedamo se, da ljudje, za katere smo projekt zasnovali, niso celovita in monolitna skupina – v sodelujočih državah obstajajo velike razlike glede zaposlovanja in socialnih sistemov ter stopnje integracije. Takšne razlike bomo upoštevali pri oblikovanju metodologije, komunikacijskih strategij in težavnosti digitalnih tečajev. Te razlike nam bodo omogočile pomemben vpogled in prispevale k izmenjavi znanja in izkušenj znotraj partnerstva.

Naše predhodne študije in raziskave so pokazale naslednja področja veščin in talentov, ki jim projekt lahko služi, vendar bomo upoštevali tudi druga: uporabna umetnost in obrt (vključno s ponudbo individualnih lekcij / delavnic): risanje, slikanje, ilustracija, fotografija, grafično oblikovanje, video produkcija, keramika, obdelava lesa, obdelava kovin, izdelava nakita.

Druga uporabna znanja: računalniki in splet (vnos besedila / podatkov), oblikovanje spletnih strani, vzdrževanje spletnih strani (programska oprema, vsebina), spletna vsebina; upravljanje z računi v družabnih medijih, prevajanje.

Hrana in gostinstvo: pekarstvo in slaščice (vključno z izobraževanjem), priprava hrane (vključno z izobraževanjem), modno oblikovanje.

Naš pristop je sestavljen iz razvoja in uvedbe posebne platforme za trženje spretnosti, kjer bojo lahko osebe s posebnimi potrebami predstavile svoje talente. Platforma bo iskala ujemanje ponudbe s strankami, ki potrebujejo različne storitve in so pripravljene podpirati člane platforme Skillability s pogodbenim delom. Delali bomo s celovitim pristopom, ki zajema pošiljanje informacij o pobudi, zaposlovanje članov, oblikovanje metodologije za ocenjevanje njihovih potreb po izobraževanju in usposabljanju ter razvoj digitalnih učnih virov, ki bodo zadovoljili te potrebe na sami platformi.

Spremljajte nas, če je projekt zanimiv za vas ali za koga drugega, ki ga poznate. Lahko se neposredno povežete z našimi partnerskimi organizacijami v vaši državi – veseli vas bomo!

Komentiraj