Aida, Slovenia

Vrsta člana: Ustvarjalec

Kako ti je ime?
Moje ime je Aida

Od kod prihajaš?
Prihajam iz Velenja, Slovenija.

Zakaj si se odločila pridružiti Skillability platformi?
Bilo je po priporočilu, ampak tudi zaradi tega da bi se naučila uporabljati program, za grafično oblikovanje specifično na področju fotografije ker se ukvarjam s fotografijo.

Kateri so tvoji talenti in na kaj si ti ponosna?
Moji talenti bi rekla vse karkoli je povezano z umetnostjo. Zelo rada prepoznam nekaj kaj je lepega, rada sem slikala včasih, bila sem talent za oblikovanje oblačil, zdajle se ukvarjam s fotografijo. Najbolj sem ponosna na to bi še dan danes znala oblačila oblikovati.

Zakaj bi se morali drugi pridružit platformi?
Precem ker mislim da se dost kjer v smeri zgubi in tam so mentorji in se veliko tam nučiš, ker je tam veliko rezličnih tečajev ker se lahko vsak najde mogoče v tistem malem trenutku kaj rabi.