Copyright Made Simple

Developed by: RA-SASA, SI

Deze les dekt wat auteursrechten zijn en waarom ze belangrijk zijn.

Bronnen

De inhoud die in deze presentatie wordt gebruikt, is genomen van:

Factsheet Copyright Essentials gevonden op Europese IPR-helpdesk.

U kunt het volledige document downloaden met behulp van de onderstaande link.

https://www.ipoi.gov.ie/en/commercialise-your-ip/tools-for-business/copyright-essentials.pdf

EU-auteursrechtrichtlijn:

https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/OJ

Copyright Made Simple