Autorių teisės

Šioje pamokoje aptarsime, kas yra autorių teisės ir kodėl jos svarbios.
Šaltiniai
Turinys, naudotas šiame pristatyme paimtas iš: Faktinė dalis Autorių teisių pagrindai rasti Europos intelektinės nuosavybės teisių pagalbos tarnyboje.
Visą dokumentą galite parsisiųsti paspaudę žemiau pateiktą nuorodą:
ES autorių teisių direktyva:
https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj?locale=lt

Autorių teisės