Skillability is the new name for disability* Да видим таланта на хората, а не тяхното увреждане.

* Текстът в заглавието е игра на думи от английски език и при превод се заличава вложения смисъл.

Проект Skillability е насочен към ефективното участие и включване в обществото на хората с увреждания в България, Португалия, Италия, Литва, Словения, Дания и Нидерландия. Прочетете повече за проекта, свържете с нас, ако проявате личен интерес, ако познавате хора с увреждания, които биха приели предизвикателството или искате да помогнете.

Подходът ни и този път ще бъде различен!

Нивото на безработица при хората с увреждания е по-високо от това на други групи население. По данни на Евростат по-малко от половината от хората с увреждания работят. Ситуацията в България е още по-тежка и проблемите на хората с увреждания изглеждат непреодолими. Фактори като липсата на достъп до образование, както и липсата на достъпен транспорт, допринасят за високия процент на безработица сред хората с увреждания.

Въпреки съществуващите мерки, стратегии и програми за подкрепа, хората с увреждания остават извън пазара на труда. Обикновено това ги обезсърчава да продължават активно да търсят работа, намалява доходите им и увеличава нуждата им от социална подкрепа и финансова помощ.

С проект Skillability ние възнамеряваме да се справим с ниските нива на заетост, като насърчим индивидуалните умения и таланти на хората с увреждания, подкрепим предприемаческия дух и творчество и им предложим път за финансова независимост. За целта сме планирали онлайн обучения, обхващащи всички сфери на онлайн търговията. Важно е да определим нуждите от обучение на хората с увреждания, да изготвим индивидуален план за действие и развитие, както и да подкрепяме лично всеки един от тях.

Работата от вкъщи е едно от решенията, което ще позволи на хората с увреждания да бъдат част от пазара на труда, без да се налага да се справят с враждебна физическа среда. Дигиталната платформа на Skillability ще функционира като официално работно място.

Основният фокус на проекта са хора с увреждания, които вече имат специфични умения и таланти, мотивирани са да ги надграждат и са изразили готовност да ги покажат на клиенти. Ние осъзнаваме, че хората, към които сме насочили проекта, живеят в различни социални условия – има значителни разлики по отношение на тяхната заетост и социални системи и нивото на интеграция в държавите партньори по проекта. Ще вземем предвид тези разлики, когато проектираме методологията, комуникационните стратегии и нивото на трудност на дигиталните курсове за обучение. Тези различия ще ни предоставят важна информация и ще допринесат за обмена на ноу-хау в рамките на партньорството.

Нашите предварителни проучвания определиха следните области на умения и талант, които ще бъдат включени в проекта, като имаме готовност да добавим и други:

Приложни изкуства и занаяти: рисуване,гравиране, фотография, графичен дизайн, видео, керамика, дърводелство, металообработване, бижута и други приложни изкуства.

Дигитални умения и услуги: въвеждане на текст/данни, копирайтинг, дизайн на уебсайт, поддръжка на уебсайт (софтуер, съдържание), уеб съдържание (авторство), съдържание/поддръжка на профил в социалните медии, превод

Готварство и кетъринг: хлебни и сладкарски изделия (вкл. уроци), приготвяне на храна (вкл. уроци);

Облекло и дизайн

Ще разработим и специализирана платформа за представяне на умения – Marketplace, където хората с различни увреждания могат да представят своите таланти. Платформата ще бъде защитено пространство в което талантливи хора с увреждания ще се срещат с клиенти, които оценяват труда, креативността и смелостта им, имат желание да купят определен продукт или просто искат да помогнат.

Последвайте ни, ако се интересувате от проект Skillability за себе си или за някой, когото познавате. Или се свържете директно с нашите партньорски организации!

Leave a Comment