Piet Kommers, Нидерландия

Хората с увреждания са силна група по отношение на умствения капацитет, по отношение на вниманието, отдадеността.

Тип участник: ментор

Как се казваш?

Казвам се Пит и фамилията ми е Комерс, типично име за Нидерландия.

От къде си?

От Нидерландия.

Как научи за платформата Skillability? Смяташ ли, че платформата е важна и полезна за талантливите хора с увреждания?

Най-вече защото е наистина решаващо за цялото общество. Не е само за конкретни ученици, които имат някакъв конкретен дефицит или ограничение. Всички ние имаме ограничения, но особено от педагогическа гледна точка е толкова важно младите хора да имат възможности да направят нещо повече от обучение, както и да намерят своите силни страни.

Защо би препоръчал на други ментори да се присъединят към проекта?

Все повече откривам такова разделение в обществото. Хора, които работят, хора, които учат, хора, които се пенсионират. И последната група е огромна като умствен капацитет, като внимание, отдаденост. Така че мисля, че това е широка група. Трябва да ги използваме, трябва да се възползваме от техния опит. И ние не го правим обикновено, но Skillability има потенциала да промени бъдещето. Да си ментор е прекрасно!