Развиване на комуникационни умения: активно слушане

Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: Предоставяне на услуги от разстояние – ниво за напреднали > Предоставяне на услуги от разстояние - ниво за напреднали