Как да организираш видео обаждане/среща в платформа ZOOM

Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: Предоставяне на услуги от разстояние – ниво за начинаещи > Предоставяне на услуги от разстояние - ниво за напреднали