Klemen, Словения

“Важно е да предлагаме образование на всички.”

Тип участник: създател

Здравей! Как се казваш?

Клемен Моченик.

От къде си?

От Добрина, Словения.

Защо реши да се присъединиш към платформата?

Присъединих се, защото вече работя с хора със специални потребности.

Защо смяташ, че платформата е важна и полезна?

Защото е важно да предлагаме обучение на всички.

Защо и други хора да се присъединят към платформата?

Защото е важно да помагаме на хора, които имат нужда.

Благодаря, Клемен!

Пак заповядай!