Какво ще открия тук?

Стартирахме Skillability Marketplace - сигурно и безопасно пространство в подкрепа на хора с физически и интелектуални затруднения, които желаят да споделят уменията и талантa си и да получат признание за тях!

На фокус...

Периодично избираме публикации от нашия блог, като всяка от тях разказва историята на различен член на Skilltalent. Истории, които са специални. Истории, които вдъхновяват.

Проверете раздела на блога, където пазим всички истории >>>

arrow2-white

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Нашите талантливи създатели

Открий!

Разгледайте тези страхотни снимки на продукти от потребителите на Skilltalent. Ако сте впечатлени, потърсете в профилите и групите повече!

skillability-logo-coloursonly-250px

Pancho Rodriguez

Salamanca, Spain

I found some really creative stuff here, browsing the profiles was fun!

Andy Stoycheff

Sofia, Bulgaria

A safe space for people with a special talent - and the place to meet if you want to show your support!

logosbeneficaireserasmusright_en_0

Skillability (2020-2023) | Erasmus+ 2020-1-NL01-KA204-078905

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Made possible by the dedicated collaboration of organisations from The Netherlands, Bulgaria, Italy, Portugal, Denmark, Slovenia and Lithuania: