Авторско право

Разработено от: RA SASA, Словения

В този курс ще разбереш какво е авторско право, как и при какви условия се прилага. В подготовката на презентацията са използвани материали от:


http://shorturl.at/fmJMY
https://europa.eu/youreurope/business/running-business/intellectual-property/copyright/index_bg.htm
http://shorturl.at/qwBU1

Авторско право