Проект Skillability – безопасна и безплатна онлайн среда за обучение и комуникация!

Хората с увреждания притежават уникални умения и таланти, които рядко успяват да покажат пред публика. Често тези таланти са известни само на семейството и тесен кръг от приятели. Ние – международен консорциум по проект Skillability – обединихме усилията си, за да променим тази ситуация. Създаваме платформа, в която хората с увреждания ще имат възможност безплатно…

Read More