Проект Skillability – безопасна и безплатна онлайн среда за обучение и комуникация!

Хората с увреждания притежават уникални умения и таланти, които рядко успяват да покажат пред публика. Често тези таланти са известни само на семейството и тесен кръг от приятели.

Ние – международен консорциум по проект Skillability – обединихме усилията си, за да променим тази ситуация. Създаваме платформа, в която хората с увреждания ще имат възможност безплатно и безопасно да представят продуктите си, както и да се срещат с клиенти и други творци. Създадохме базови видео уроци, които се надяваме да повишат самочувствието на хората с увреждания, както и да им помогнат да представят себе си и таланта си по-добре!

Залагаме на персонализиран подход и ще работим с всеки човек поотделно, по индивидуален план, според неговите нужди и желания. Предлагаме безплатно обучение по различни меки умения, дигитална грамотност и всички сфери на онлайн търговията.