Гергана Пенчева, България

Да си ментор е сериозна отговорност и не винаги е лесно, но удовлетворението, което изпитваш след успешен ден, сесия, среща – е невероятно.

Тип участник: ментор

Как се казваш?

Казвам се Гергана Пенчева.

От къде си?

Живея в София и работя като административен секретар в Колеж по мениджмънт “Адам Смит”.

Как научи за платформата Skillability? Смяташ ли, че платформата е важна и полезна за талантливите хора с увреждания?

Приех без колебание да работя по проект Skillabiliy, защото харесах идеята и се надявах, че мога да съм от полза на хората с увреждания, които имат талант и желание да го покажат. Участвах в създаването на платформата, в тестването и, преминах през обучение за ментор и смятах, че съм готова да започна същинска работа. Срещите ми с хората с увреждания бяха вълнуващи, емоционални и изтощителни. След всеки разговор осъзнавах, че хората с увреждания са талантливи, силни, борбени… и недоверчиви. Отне време да ми се доверят, да се съгласят да разкажат за таланта си, да снимат и покажат какви прекрасни продукти излизат изпод ръцете им. Противно на всички съвети от обучението, да не ставаш близък приятел на човека, на когото ще си ментор, защото губиш обективността си, аз търсех приятелството им. Интересувах се от живота им, от работата, от ежедневието, от децата им…Вероятно звучи клиширано, но научих много от тези хора и се гордея, че ги познавам.

Защо би препоръчал на други ментори да се присъединят към проекта?

Вярвам, че участието в платформата ще повиши самочувствието на създателите, ще им помогне за по-добра комуникация, ще им даде възможност да извлекат детайли от онлайн търговията, които са забравили или да научат нови.

Да си ментор е сериозна отговорност и не винаги е лесно, но удовлетворението, което изпитваш след успешен ден, сесия, среща – е невероятно.