Бюлетин #2

Ние, екипът на проект Skillability, знаем че вниманието трябва да бъде насочено не към увреждането, а към ресурсите на човека – какво той умее, знае и може да прави.