Какво ще открия тук?

Стартирахме Skillability Marketplace - сигурно и безопасно пространство в подкрепа на хора с физически и интелектуални затруднения, които желаят да споделят уменията и талантa си и да получат признание за тях!

arrow1-white

На фокус...

Периодично избираме публикации от нашия блог, като всяка от тях разказва историята на различен член на Skilltalent. Истории, които са специални. Истории, които вдъхновяват.

Проверете раздела на блога, където пазим всички истории >>>

Ножарството – моето хоби

07 November 2022

Казвам се Живко и съм на 58 години. В последните 3-4 години открих, че работата с метал ми харесва много. Започнах да поправям счупени дръжки на домашните ни кухненски ножове, да точа остриета… И така, стъпка по стъпка, ръчната изработка на ножове ми стана хоби. Започнах да си купувам инструменти и материали и да обурудвам…

Нашите талантливи създатели

Discover!

Разгледайте тези страхотни снимки на продукти от потребителите на Skilltalent. Ако сте впечатлени, потърсете в профилите и групите повече!

skillability-logo-coloursonly-250px

Pancho Rodriguez

Salamanca, Spain

I found some really creative stuff here, browsing the profiles was fun!

Andy Stoycheff

Sofia, Bulgaria

A safe space for people with a special talent - and the place to meet if you want to show your support!

logosbeneficaireserasmusright_en_0

Skillability (2020-2023) | Erasmus+ 2020-1-NL01-KA204-078905

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.

Осъществява се в сътрудничество на организации от Нидерландия, България, Италия, Португалия, Дания, Словения и Литва: